استفاده از عینک بعد از جراحی بینی

پس از هفته ی اول که بر روی بینی چسب قرار می گیرد ، استفاده از عینک امکان دارد موجب آسیب و جابجایی استخوان های کناری بینی را شود لذا بهتر است از عینک استفاده نشود . در صورت لزوم باید از لنز های تماسی داخل چشم به جای عینک استفاده نمود اما در غیر این صورت باید با استفاده از چسب به نحوی که از قسمت میانی فرم عینک به وسط پیشانی چسبانده شود تا فشاری بر روی بینی وارد نکند . به علاوه توصیه می شود فرم عینک سبک باشد .

Call Now Button