10 مه

جوانسازی با تزریق بوتاکس

جوانسازی با تزریق بوتاکس جوانسازی با تزریق بوتاکس یکی از روش های رایج برای رفع چین و چروک پوست و بازگرداندن جوانی به پوست است. اخم کردن زیاد یکی از عوامل بارز به وجود آمدن خطوط بر روی پیشانی است . برای انجام جوانسازی پوست روش هایی چون تزریق چربی ، تزریق ژل و غیره […]

read more »