عوامل موثر بر نتیجه ی جراحی بینی

عوامل موثر بر نتیجه ی جراحی بینی چیست؟

برای رسیدن به نتیجه ای ایده آل پس از جراحی بینی عوامل مختلفی دخیل اند . عوامل موثر بر نتیجه ی جراحی بینی را در زیر مطرح خواهیم نمود .

عوامل موثر بر نتیجه ی جراحی بینی

  • جنس پوست بیمار که از نظر میزان انعطاف پذیری و ضخامت و الاستیسیته در نتیجه ی جراحی بینی تاثیر گذار است .
  • زیبا و متناسب بودن سایر اجزای صورت

بینی متشکل از سه لایه ی اصلی می باشد :

  • پوست و عضلات موجود در لایه ی زیرین پوست .
  • ساختمان با اسکلت استخوانی-غضروفی بینی که در ناحیه ی پایین غضروف و بالای استخوان قرار دارد .
  • پوشش داخلی بینی یا مخاط که قسمت داخلی بینی را مفروش کرده است .

ابتدا بایستی جراح ، پوست و لایه ی عضلانی را بلند کند و تغییرات لازم را بر روی غضروف و استخوان اعمال نماید . می توان گفت بر روی پوست و عضله تغییر خاصی ایجاد نمی شود و این لایه بر اساس میزان الاستیسیته نسبت به تغییرات استخوان و غضروف واکنش هایی از خود نشان می دهد .

عامل مهم و تعیین کننده در کسب نتیجه ی ایده آل پس از جراحی بینی میزان الاستیسیته پوست می باشد . در جراحی بینی گوشتی در صورتی که پوست غیر الاستیک باشد ، کمتر به کاهش حجم پاسخ می دهد اما به تغییر فرم نسبتا خوب پاسخ خواهد داد بنابراین در صورتی که مقصود تنها کوچک کردن بینی نباشد ، جراح در جراحی بینی گوشتی نیز به نتایج مطلوبی دست می یابد . در جراحی بینی های استخوانی اگر پوست خاصیت الاستیسیته مطلوبی داشته باشد ، جراح می تواند مانور زیادی در اعمال تغییرات بینی دهد .  حتی جراحان کم تجربه نیز می توانند در جراحی بینی استخوانی نتایج مطلوبی کسب کنند اما برای جراحی بینی های گوشتی به جراح کارکشته و متبحر نیاز است .

Call Now Button