درباره روش عمل بینی

روش عمل بینی : برخی از متقاضیان جراحی بینی به علت کنجکاوی تمایل دارند بدانند که عمل بینی به چه روشی انجام می شود و تا حدودی درباره تکنیک های عمل بینی اطلاعات کسب کنند.

در این مقاله مراحل قبل از عمل بینی و بعد از عمل بینی به طور مختصر و مفید توضیح داده می شود تا بیماران آشنایی اولیه با جراحی بینی را کسب کنند.

مهم ترین اقدام قبل از جراحی بینی انتخاب جراح بینی است .

پس از انتخاب جراح بینی برای جلسه مشاوره و معاینه مراجعه می کنید .

در جلسه مشاوره تمامی نکات مورد نیاز به بیمار با توجه به شرایط او گفته می شود تا روز جراحی بینی مشکلی پیش نیاید .

در روز جراحی بینی ، جراح بینی و دستیاران او کار خود را آغاز می کنند.

جراح بینی با توجه به تکنیک و مشکلی که باید رفع شود روش عمل بینی را معین می کند.

روش عمل بینی

برای انجام عمل بینی دو روش وجود دارد :

  • جراحی بینی به روش باز
  • جراحی بینی به روش بسته

در رینوپلاستی بسته تمامی برش ها در داخل بینی زده می شوند و جراح بینی دید مستقیمی به ساختار بینی ندارد .

در رینوپلاستی باز نیز برش بر روی ستون بین دو پره بینی یا کلوملا زده می شود و پوست بینی به طور کامل از ساختار بینی جدا می شود .

به طور معمول از جراحی بینی باز برای انجام جراحی بینی ای که پیچیده و دشوار باشد استفاده می شود و از جراحی بینی بسته برای رفع مشکلات جزئی بینی استفاده می شود .

روش رایج برای انجام جراحی بینی ، روش باز است ولی برخی از جراحان بینی تنها از روش باز یا روش بسته استفاده می کنند.

برخی از جراحان بینی نیز با توجه به مشکل بینی یکی از روش های جراحی بینی را انتخاب می کنند.

دلیل رایج بودن جراحی بینی به روش باز ، دید مستقیمی است که جراح بینی به ساختار بینی دارد .

زیرا اکثریت جراحان بینی معتقد هستند به دلیل دید مستقیم در این روش احتمال بروز خطا کمتر است .

بعد از عمل بینی

پس از پایان جراحی بینی برای محافظت از ساختار جدید بینی و تا زمان استحکام فرم جدید بینی ،  اسپیلینت بینی بر روی بینی گذاشته می شود.

پس از گذاشتن اسپیلینت ،  فرد به اتاق ریکاوری منتقل می شود .

در اتاق ریکاوری وضعیت عمومی و جسمی بیمار چک می شود و در صورت نرمال بودن وضعیت بیمار ، او را به بخش منتقل می کنند.

پس از گذشت چند ساعت بیمار به طور کامل از بیمارستان مرخص می شود زیرا جراحی بینی نیازی به بستری شدن ندارد .

پس از مرخص شدن بیمار و آمدن او به منزل ، دوره نقاهت شروع می شود .

در دوره نقاهت باید نکات مراقبتی که پس از عمل جراحی بینی به بیمار گفته شده است به خوبی رعایت شود تا هیچ گونه مشکلی به وجود نیاید .