درباره دکتر محمدرضا سماواتی فرد

دکتر محمد رضا سماواتی فرد
فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی در سال 85 از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (ورودی سال 78)
شروع دوره تخصصی (رزیدنتی) دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 87
رزیدنت برتز دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 90
نفر چهارم بورد کشوری در سال 91 در رشته گوش حلق و بینی و جراحی سر و گردن

در حال حاضر

عضو هیات علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امیراعلم
ریاست بخش گوش ، حلق و بینی بیمارستان امام علی چابهار در سال 91-94
گذراندران دوران رزیدنتی (تخصص) در رشته گوش ، حلق و بینی در بزرگترین تراز گوش ، حلق و بینی کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امیر اعلم و بیمارستان امام خمینی