جراح بینی با تجربه کیست؟

انتخاب یک جراح بینی با تجربه از میان جراح های بینی ، کار دشواری می باشد. به دلیل اینکه جراحی بینی جراحی اورژانسی نیست فرد باید زمان خاصی را به انتخاب جراح بینی اختصاص دهد.

اگر فرد از جراحی بینی خود رضایت کافی نداشته باشد باید یک سال صبر کرده و بعد جراحی بینی ترمیمی انجام دهد. فرد بهتر است ابتدا یک لیست از جراحان بینی که توانایی بالایی دارند، تهیه کند وسپس به تحقیق در میان آن ها بپردازد و مشاوره کند.

در جلسه مشاوره درباره نحوه عمل بینی ، نتیجه و روند بهبودی با جراح بيني صحبت کنید. درباره میزان تحصیلات و سوابق کاری او تحقیق کنید. با بیمارانی که در کلینیک حضور دارند صحبت کنید و نظرشان را درباره جراح بینی و رضایت شان از عمل بینی را جویا شوید.

هر جراح بینی یک آلبوم از عمل های خود دارد، از او تقاضا کنید آلبوم را در اختیار شما قرار دهد. هزینه جراحی بینی به دلیل این که جزء عمل زیبایی به شمار می آید، آزاد بوده و تحت پوشش بیمه نمی باشد.

جراح بینی با تجربه

ویژگی های جراح بـینی با تجربه

 • جراح زیبایی بینی باید علم زیبایی شناسی داشته باشد.
 • جراح بینی با تجربه باید علم تجسم سازی داشته باشد تا بتواند شکل بینی فرد را بعد از جراحی بینی تجسم کند.
 • از مهارت و توانایی بالایی در جراحی بینی برخوردار باشد.
 • جراح بینی با تجربه باید تمامی سوابق بیماری و مصرف دارویی بیمار را از او جویا شود.
 • یک جراح بینی خوب ، سلامت بیمار را اولویت کار خود قرار می دهد.
 • جراح بینی باید قبل و بعد از عمل زمان لازم را به معاینه بیمار اختصاص دهد.
 • آزمایشات و تست های لازم را برای بیمار تجویز کند.
 • اگر فرد دچار بیماری بود اطلاعات کافی راجع به بیماری فرد کسب کند.
 • بتواند در فرد ایجاد اعتماد کند زیرا اعتماد فرد رابطه مستقیمی با رضایت فرد از جراحی بینی دارد.
 • جراح بینی با تجربه با حوصله تمامی مراحل و اقدامات قبل و بعد از جراحی بینی را به بیمار توضیح دهد و به تمامی سواات فرد پاسخ دهد.
 •  به عنوان نکته آخر در شناسایی جراح بینی خوب به وضعیت تنفسی بیماران بعد عمل حتماً توجه زیادی فرمایید.