جراحی بینی در افراد مسن

عمل جراحی بینی در افراد مسن

بسیاری از افراد که قصد دارند جراحی زیبایی بینی انجام دهند در سنین بالا قرار دارند . این افراد به طور معمول از شرایط بیهوشی و عوارض پس از جراحی بینی احساس نگرانی دارند . امروزه تاثیرات سن بر زیر ساخت بینی مورد شناسایی قرار گرفته و عمل جراحی بینی در افراد مسن رواج پیدا کرده است . به طور معمول در نوزادان پشت بینی حالت مقعر دارد و نوک بینی نیز به سمت بالا قرار گرفته اما در افراد مسن پشت بینی به حالت محدب و نوک بینی افتاده تر می باشد .

جراحی بینی در افراد مسن

امروزه عمل جراحی بینی در افراد مسن به طور گسترده ای رواج پیدا کرده است زیرا امید به زندگی بیشتر شده و افراد به ظاهر خود بیشتر اهمیت می دهند . از لحاظ عملکرد ایجاد تغییر در بافت های غضروفی و نرم اغلب باعث ضعیف شدن عملکرد دریچه ی بینی و انسداد پیشرونده ی بینی می گردد . بر اثر جدا شدن غضروف نوک بینی  از سپتوم در افتادگی بینی ، شکل سوراخ های بینی تغییر می کند .

درباره جراحـی بینی در افراد مسن

کاهش پشتیبانی لبه ی پایینی غضروف جانبی بالایی باعث کاهش زاویه ی دریچه ی داخلی می گردد و همچنین از همه مهم تر در افراد مسن غضروف بینی تغییر موقعیت داده و ضعیف می شود و امکان دارد فرو ریزش عمیق تا متوسط رخ دهد . آتروفی گشاد کننده ی سوراخ بینی توانایی پشتیبانی از دریچه ی بینی را در بیمار کاهش داده و خشکی مخاط بینی به دنبال تغییرات زیاد الگوی گردش هوا در بینی به صورت پیشرونده باعث انسداد بینی می گردد .

تغییرات ایجاد شده در سنین بالا منجر به بد شکل شدن فرم بینی می شود . به طور معمول در افراد مسن تغییرات در بخش غضروفی بینی اتفاق می افتد و استخوان ها نیز اغلب شکننده می باشند . همه ی این ها موجب ظاهر نا مطلوب بینی شده و منجر به عمل بینی در افراد مسن می گردد .

Call Now Button