جراحی بینی به روش باز چیست؟

در دو دهه اخیر جراحی بینی به روش باز ، بیشتر از قبل مورد  توجه جراحان بینی قرار گرفته است و نسبت به جراحی بینی به روش بسته ارجحیت دارد . در واقع منظور از روش جراحی باز و بسته ، همان روش دسترسی به اسکلت استخوانی – غضروفی بینی می باشد .

جراحی بینی به روش باز

جراحی بـینی به روش باز چگونه انجام می شود :

در ابتدای کار ، برش کوچکی بر روی کلوملا ایچاد نموده و پوست بینی را به وسیله ابزاری خاص بالا نگه داشته تا جراح بینی بتواند با دید کاملی جراحی بینی را انجام دهد و فرم بینی را تغییر داده و به رفع مشکلات ظاهری و ساختمانی بینی بپردازد .

تذکر :

اگر پره های بینی بزرگ تر از حد طبیعی باشد ، لازم است تا برای کوچک کردن ، آن را برش داده تا کمی پره ها جمع شود و این برش ارتباطی با روش بسته و باز ندارد و ممکن است در هر یک از روش ها این برش نیاز باشد .

در چه مواردی استفاده از جراحی بـینی به روش باز الزامی می باشد ؟

  • جراحی بینی کج و معوج که جراحی نسبتاً پیچیده ای است .
  • جراحی بینی ترمیمی ( ثانویه )
  • جراحی هایی که به منظور بر طرف نمودن مشکلات مادر زادی مانند لب شکری انجام می گردد .
  • در جراحی زیبایی بینی گوشتی ، الویت جراح استفاده از روش باز است .

جراحی به روش باز چه مزایایی دارد ؟

با توجه به این که دید دوچشمی جراح کامل است ، احتمال بروز خطا و ناقرینگی ، کاهش می یابد . همچنین قدرت مانور جراح بیشتر است ، لذا نتیجه حاصل از جراحی مطلوب تر خواهد بود .

در صورتی که نیاز به پیوند غضروف یا جاگذاری گرفت های استخوانی یا غضروفی باشد ، استفاده از این روش انجام کار را ، راحت تر خواهد نمود .