ترمیم بینی گوشتی

ترمیم بینی گوشتی :در صورتی که جراحی بینی انجام داده اید و از نتیجه آن راضی نبودید می توانید اقدام به جراحی بینی ترمیمی می کنند.

بینی گوشتی دارای پوست ضخیم و استخوان محکمی می باشد.

در چه صورت بیمار اقدام به ترمیم بینی گوشتی می کند؟

 • در صورتی که پس از جراحی بینی، نوک بینی دچار افتادگی شده باشد.
 • بینی قرینه نباشد.
 • فرو رفتگی روی بینی زیاد باشد.
 • نوک بینی غیر طبیعی باشد.
 • سوراخ های بینی از هم فاصله زیادی داشته باشد.
 • نحوه ترمیم بینی گوشتی چگونه می باشد؟

برای ترمیم بینی گوشتی حتما یک سال بعد از جراحی اولیه مراجعه کنید. در ترمیم بینی گوشتی چون غضروف و استخوان بینی ضعیف می باشد، جراح بینی برای تقویت غضروف اقدام به پیوند غضروف می کند و پس از آن ایرادات موجود در بینی را رفع می کند.

 

ترمیم بینی گوشتی

 

تفاوت جراحی بینی ترمیمی با جراحی بینی اولیه در چیست؟

 • ترمیم بینی عمل شده معمولا پیچیده تر از عمل اولیه می باشد.
 • عمل ترمیمی مدت زمان بیشتری از عمل اولیه را به خود اختصاص می دهد.
 • نتیجه جراحی ترمیمی بینی معمولا غیر قابل پیش بینی می باشد.
 • همچنین بیمار از لحاظ روحی و احساسی نسبت به عمل اولیه تفاوت دارد.

در جراحی ترمیمی بینی به چه نکاتی باید توجه کرد:

 • در انتخاب جراح بینی دقت زیادی داشته باشید، چرا که ترمیم بینی عمل شده سخت تر و پیچیده تر می باشد.
 • بیمار باید انتظارش از ترمیم بینی واقع بینانه تر باشد.
 • اقدامات قبل از جراحی ترمیمی بینی را انجام دهد.
 • همچنین بیمار برای به دست آوردن نتیجه بهتر مراقبت های بعد از جراحی ترمیمی بینی را رعایت کند.

مراقبت های بعد از ترمـیم بینی گوشتی :

 • بیمار در هنگام استراحت سر خود را بالاتر از بدن نگه دارد و برای این کار می تواند دو بالشت زیر سر خود قرار دهد.
 • بیمار باید از فین کردن بپرهیزد.
 • برای مدتی بعد از ترمـیم بینی گوشتی از انجام فعالیت های سنگین بپرهیزید.
 • با مسواک نرم دندان های خود را مسواک بزنید.
 • از خوردن غذاهایی که جویدن آن ها سخت می باشد و به مدت زمان زیادی برای جویدن نیاز دارند، بپرهیزید.
 • مراقب باشید تا پانسمان بینی شما خیس نشود.
 • تا دو روز بعد از ترمیم بینی گوشتی از کمپرس یخ برای کاهش تورم و کبودی استفاده کنید.
 • از دست زدن به بینی خود بپرهیزید.
 • از زدن عینک تا دو ماه بعد از جراحی ترمیمی بینی خود داری کنید.
 • با دهان باز عطسه کنید.