باید ها ونباید های پروتز چانه چیست :

در عمل جراحی زیبایی چانه ، بر خلاف جراحی گونه ، فرد می تواند آن را بدون ایمپلنت و فقط با تکنیک های جراحی انجام بدهد ، که اغلب عمل ها احتیاج به پروتز دارد ، مزیت منتوپلاستی نسبت به عمل های زیبایی در برگشت پذیری آن است ، که پس از گذشت مدت زمانی از جراحی ، با انجام یک جراحی دیگر می توانید پروتز را به آسانی خارج کنید . برای پروتز چانه بهتر است ، قبل از اقدام به این عمل برای به دست آمدن نتیجه ی مطلوب و مورد نظر خود ، باید ها ونباید های پروتز چانه را مطالعه کنید .

باید ها ونباید های پروتز چانه

باید ها ونباید های پروتز چانه :

جراحی چانه به دو دلیل صورت می گیرد : 1 عمل جراحی به منظور جلو آوردن چانه . 2 عمل جراحی به منظور عقب بردن چانه .

برای عمل جلو آوردن چانه باید بدانید ، این عمل به دو روش صورت می گیرد ، روش اول با استفاده از مواد قابل کار گذاری ( ایمپلنت چانه ) که از جنس پلاستیک است و مانند بافت های طبیعی بدن به نظر می رسد انجام می شود .

در روش دوم ، استخوان چانه برده شده و در موقعیتی عقب تر ثابت می شود . این عمل نسبتاً بزرگ تر می باشد و قادر به اصلاح اختلالات وسع تر چانه می باشد .

عمل جراحی به منظور عقب بردن چانه :

در این عمل باید بدانید ، یک برش زیر چانه داده می شود و یه وسیله ای مانند دریل دندان پزشکی به منظور برداشتن ناحیه های کوچکی از استخوان اضافه به کار می رود و یا با بریدن استخوان و اثبات آن در موقعیتی عقب تر از وضعیت اولیه ، چانه جلو آمده را اصلاح کند .

باید بدانید در روز های اولیه ی پس از عمل ورم و کشش بر روی چانه یک امری طبیعی می باشد ، جویدن غذا بر چانه فشار آورده و باعث بیش تر شدن تورم می شود .

درد در اطراف چانه باعث می شود ، دهان خود را به خوبی نتوانید باز کنید ، این درد طبیعی بوده و پس از چند روز برطرف می شود .