اقدامات پس از جراحي پروتز چانه

نکات و اقدامات پس از جراحي پروتز چانه

جراحي پروتز چانه با عنوان ژينوپلاستي شناخته مي شود و مي تواند عقب رفتگي و ضعف چانه را بهبود بخشد  و موجب تقويت ظاهر افراد شود . در ذيل در رابطه با اقدامات پس از جراحي پروتز چانه مطالبي ارائه خوهيم داد .

كانديداي مناسب جهت جراحي پروتز چانه :

شما افراد مناسب براي قرار دادن پروتز چانه مي باشيد اگر :

 • داراي چانه اي كوچك و عقب رفته هستيد .
 • شكل و ظاهر چانه بر روي فرم كلي چهره ي شما تاثيرات نامطلوبي گذاشته باشد .
 • فك و دندان هايتان عملكرد خوبي داشته باشد .

اقدامات پس از جراحي پروتز چانه شامل موارد زير مي باشند :

 • به طور معمول افراد مي توانند پس از 48 ساعت كه زخم ها غير قابل نفوذ به آب مي شوند ، استحمام كنند .
 • از قرار گرفتن در معرض آفتاب و برنزه نمودن به شيوه ي طبيعي يا مصنوعي تا حداقل 12 ماه پرهيز نمايند .
 • در صورتي كه قرار گرفتن در معرض آفتاب غير قابل اجتناب بود ، بايستي از ضد آفتاب قوي استفاده نمايند .
 • در زمان استحمام حتما بايد كسي كنارتان باشد تا از پايدار بودن وضعيت شما اطمينان پيدا كند .
 • در زمان حمام كردن از برخورد مستقيم فشار آب بروي ناحيه ي زخم اجتناب نماييد .
 • تا 4 الي 6 هفته از قرار گرفتن در وان يا استخر خودداري كنيد .
 • هر روزه زخم را از لحاظ بروز عفونت مورد بررسي قرار دهيد و تميز نگه داريد .
 • در صورتي كه از برش داخل دهاني براي جراحي استفاده شده باشد ، به فواصل 3 يا 4 ساعته از دهان شويه يا سرم نمكي و محلول كلر هگزيدين مخصوص پس از خوردن غذا استفاده نماييد .

قبل از تصمیم برای هرگونه جراحی زیبایی صورت با یک پزشک متخصص مشورت کنید.

Call Now Button