آنالیز بینی

نحوه آنالیز بینی

آنالیز بینی قبل از جراحی بینی به بیماران کمک می کند که درک درستی از ساختار بینی خود داشته باشند و توضیات جراح بینی در ارتباط با فرم بینی مناسب با توجه به چهره بیمار را راحت تر درک کنند.

ستونک بینی که همان خط وسط بین دوسوراخ بینی است و با نام کلوملا شناخته می شود ، بخشی است که در جراحی بینی باز برش داده می شود تا جراح بینی به ساختار بینی دسترسی داشته باشد .

مهم ترین مشخصه یک بینی جذاب دیده نشدن داخل سوراخ های بینی است و به طور استاندارد زمانی که از نیم رخ به بینی نگاه می کنیم ، نباید بیش از 3 الی 5 میلی متر از داخل سوراخ های بینی دیده شود .

پره های بینی

پره های بینی از دیگر ساختار بینی هستند که فرم آن ها بر زیبایی بینی تاثیر دارد .

یک پره بینی آویزان منجربه سنگین و پرحجم نشان دادن یک بینی می شود که این امر از نظر زیبایی جالب نیست .

همچنین بالابودن بیش از اندازه پره بینی نیز جالب نیست و منجربه غیر طبیعی شدن بینی می شود به همین دلیل در جراحی بینی برحسب نیاز بیمار ، سایز پره های بینی نیز اصلاح می شود .

آنالیز بینی

نکاتی در ارتباط با آنالیز بینی

جراح بینی برای بهتر انجام شدن رینوپلاستی ، ساختار و اسکلت بینی بیمار را به طور کامل بررسی می کند تا میزان حذف غضروف یا اضافه شدن غضروف را تشخیص دهد و بداند چه تکنیکی برای عمل کردن بینی مناسب است .

مواردی که جراح بینی طی آناليز بيني به آن ها توجه می کند :
  • مقدار برجستگی بینی
  • میزان چرخش بینی
  • بررسی پره های بینی
  • بررسی ستونک بینی
  • بررسی رابطه بین پره بینی و ستونک بینی
  • بررسی پهنای بینی
  • زاویه بین لب و بینی
  • زاویه بین پیشانی و بینی
  • بررسی قرینه بودن بینی یا عدم قرینگی بینی

بررسی موارد بینی و آنالیز کامل ساختار بینی به جراح بینی این امکان را می دهد  که برنامه ریزی صحیحی داشته باشد و به خوبی بداند در طی رینوپلاستی چه اقداماتی را باید انجام دهد .

فرم دهی بینی برای تمامی متقاضیان جراحی زیبایی بینی مهم است و تمامی متقاضیان خواستار یک فرم زیبا برای بینی هستند .

فرم بینی ارتباط مستقیمی با نوع بینی و ساختار بینی دارد به همین دلیل آنالیز بینی قبل از رینوپلاستی منجربه تشخیص بهترین فرم بینی برای بیمار می شود .

آنالیز ساختار بینی به راینولوژیست کمک می کند تا بینی را متناسب با اجزای دیگر چهره و به زیبایی جراحی کند.

Call Now Button