22 دسامبر

جراحی ثانویه بینی

جراحی ثانویه بینی انجام عمل جراحی ترمیمی بینی در واقع یک جراحی بینی ثانویه می باشد که پس از انجام اولین و یا چندمین جراحی بینی در صورتی که نتایج به دست آمده مورد پسند و ایده آل نباشد  صورت می گیرد و بینی به عمل جراحی ثانویه بینی نیاز پیدا می کند . جراحی […]

read more »