دکتر محمدرضا سماواتی فرد

متخصص گوش ، حلق و بینی
جراحی سر و گردن
جراحی زیبایی صورت و گردن
رتبه چهارم بورد تخصصی گوش ، حلق و بینی

اطلاعات تماس دکتر سماواتی فرد (منطقه غرب تهران)

اطلاعات تماس دکتر سماواتی فرد (منطقه شرق تهران)